Strelecký Klub - EMEL

Strelecký klub EMEL funguje od roku 2014 a združuje športových strelcov a priateľov športovej streľby. Klub každoročne organizuje pre svojich členov súťaž o najlepšieho strelca, okrem súťaže majú členovia klubu zvýhodnené ceny na všetkých strelniciach.

Prosíme záujemcov o členstvo, aby nám napísali email na strelnica.emel@gmail.com a obratom im pošleme prihlášku.


Venujte 2% z daní z príjmov streleckému klubu EMEL

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov môžete rozhodnúť, kam pôjdu Vaše dve percentá z Vašich zaplatených daní. Strelecký klub EMEL ako občianske združenie Vás oslovuje s prosbou venovania 2% Vašich daní. Vyzbierané peniaze budú použité na zabezpečenie chodu klubu, materiálneho vybavenia a na usporiadanie verejných súťaží pre priaťeľov športovej streľby.

Predvyplnený formulár s údajmy nášho klubu a návod ako postupovať nájdete tu

Ďakujeme Vám za vašu podporu


Aktuálny členovia Streleckého Klubu: